12 months ago

CONQUISTAR ESPANOL #gowithspanish - Día uno

 Thật khó để bắt đầu học một ngôn ngữ mới, nhất lại là tiếng Tây Ban Nha- Một ngôn ngữ kỳ lạ gồm các loại giống số.Ai guuuu, 

read more...